servis


KOMPLETNÁ ÚDRŽBA - ALL INCLUSIVE pre vašu bezpečnosť

Kompletná údržba systémov UPS, riešenie napájania dátových centier (DataCenterPowerSolutions), TTK systémy detekcie netesností (senzory kvapalín), IT distribúcie elektrickej energie s UPS bypassom, osvetlenia dátových centier, klimatizácie, požiarne signalizácie, detektory dymu , testy a pravidelné  kontroly podľa platných noriem.

EXYP / EXPRESS SERVICE PLUS

- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Preventívna údržba každých 12 mesiacov
- Všetky diely sú zahrnuté
- S kompletným batériovým servisom
- Vrátane batérií
- S prácou a cestovnými nákladmi

ČIASTOČNÁ ÚDRŽBA - SERVIS a bezpečnosť

Čiastočná údržba systémov UPS, riešenie napájania dátových centier (DataCenterPowerSolutions), TTK systémy detekcie netesností (senzory kvapalín), IT distribúcie elektrickej energie s UPS bypassom,  osvetlena dátových centier, klimatizácie, požiarnej signalizácie, detektory dymu, testy a pravidelné  kontroly podľa platných noriem.

 

EXS IEXPRESS SERVICE I

- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Preventívna údržba každých 12 mesiacov
- Všetky diely sú zahrnuté
- S kompletným batériovým servisom
- Zľava na batérie
- S prácou a cestovnými nákladmi

ČIASTOČNÁ ÚDRŽBA - SERVIS a bezpečnosť

Čiastočná údržba systémov UPS, riešenie napájania dátových centier (DataCenterPowerSolutions), TTK systémy detekcie netesností (senzory kvapalín), IT distribúcie elektrickej energie s UPS bypassom, osvetlena dátovych centier, klimatizácie, požiarnej signalizácie, detektory dymu, testy a pravidelné  kontroly podľa platných noriem.

EXS II EXPRESS SERVICE II

- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Preventívna údržba každých 12 mesiacov
- Zľava na náhradné diely
- S kompletným batériovým servisom
- Zľava na batérie
- S prácou a cestovnými nákladmi

 

Špecialny servis a Špecialna údržda - flexibilný servis pre vaše bezpečnostné potreby

Špeciálna údržba a servis pre núdzové generátory, rotačné zdroje, riešenie napájania pre dátové centrá (DataCenterPowerSolutions), klimatizácie, požiarne poplachové systémy, systémy protipožiarnej ochrany, systémy hasenia požiaru, dymové detektory, testy a opakujúce inšpekcie podľa platných noriem

EXS III EXPRESS SERVICE III

- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Preventívna údržba každých 12 mesiacov
- Zľava na náhradné diely
- S kompletným batériovým servisom
- Zľava na batérie a iný spotrebný materiál
- Fixné paušály s prácou a cestovnými nákladmi

 

EXPRESS SERVICE CHANGE – PLNÝ SERVIS DO ĎAĽŠIEHO DŇA

PLNÁ ÚDRŽBA pre série UPS rady PW3105, PW5110, PW5115, PW5125, PW5140, PW9120 a PW9125

ECS EXPRESS SERVICE Servis po dobu 60 mesiacov od dodania
- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Výmena systému v prípade poruchy
- Všetky diely sú zahrnuté
- Vrátane batérií
- S prácou a cestovnými nákladmi ( spätný transport je na náklady     prijímateľa)


EXPRESS SERVICE CHANGE – PLNÝ SERVIS DO ĎAĽŠIEHO DŇA

PLNÁ ÚDRŽBA pre série UPS rady PW3105, PW5110, PW5115, PW5125, PW5140, PW9120 a PW9125

ECS EXPRESS SERVICE Servis po dobu 48 mesiacov od dodania
- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Výmena systému v prípade poruchy
- Všetky diely sú zahrnuté
- Vrátane batérií
- S prácou a cestovnými nákladmi ( spätný transport je na náklady     prijímateľa)


EXPRESS SERVICE CHANGE – PLNÝ SERVIS DO ĎAĽŠIEHO DŇA

PLNÁ ÚDRŽBA pre série UPS rady PW3105, PW5110, PW5115, PW5125, PW5140, PW9120 a PW9125

ECS EXPRESS SERVICE Servis po dobu 36 mesiacov od doručenia
- 7 * 24 hodín pohotovostná telefónna linka.
- Garantovaná doba odozvy
- Výmena systému v prípade poruchy
- Všetky diely sú zahrnuté
- Vrátane batérií
- S prácou a cestovnými nákladmi ( spätný transport je na náklady     prijímateľa)


Preventívna údržba a servis – na objednávku

Preventívna údržba a servis podľa potreby pre UPS systémy, napájacie zdroje, meniče a usmerňovače, špeciálne napájacie zdroje, klimatizácie, diesel generátory , IT rozvody elektrickej energie , elektrických zariadení, ...

Preventívna údržba servis UPS:

Mechanická kontrola
- Stupeň znečistenia
- Okolité podmienky
- Funkčnosť ventilátorov

Kontrola parametrov
- Meranie napätí výkonového modulu (AC / DC)
- Kontrola logiky

Test funkčnosti
- Synchronizačný test
- Test kapacity batérií
- Záťažový test systému
- Meranie prúdov pri záťaži (Ieff / Ipeak /  cos fí)
- Meranie napätí pri záťaži
  a oveľa viac


POWER UPGRADE SERVICE – zvýšenie výkonu na mieste

UPS POWER UPGRADE pre UPS SYSTÉMY - navýšenie výkonu na mieste pre expandujúce dátové centrá a zvyšujúci sa dopyt po energii UPS

UPS POWER UPGRADE - zvýšenie výstupného výkonu UPS
- Power upgrade z 20 na 30kVA (napríklad PW9355 20 kVA na PW9355 / 30kVA)
- Pre veľa typov Powerware UPS
- Na želanie zvýšenie záložného času (ďalšie batériové moduly alebo samostatné batériové regály)
- Vrátane všetkých potrebných hardvérových a softvérových komponentov.
- S prácou a cestovnými nákladmi
- S novým typovým štítkom a "Factory Code" pre Zariadenie / Výrobca