riešenia


DCS - Data Center Security


Riadenie prístupu a video monitoring:

Serverové miestnosti (Dátové centrá) sú "srdcom" každej firmy.
Preto sú vždy zvlášť kladené  požiadavky na kontrolné systémy pre
bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov ktoré chránia pred podvodmi a krádežami. Monitorovacie serverovej miestnosti je založená na
modulárnej architektúre, ktorá sa skladá z digitálneho záznamového
systému audio / video, vysoko kvalitných kamier, mikrofónov,
reproduktorov,   zdrojov neprerušovaného napájania (UPS) a systémov
kontroly prístupu. Jednotlivé diely sú špeciálne vybrané podľa požiadaviek užívateľa, takže sú vždy pripravené na použitie. Všetky záznamové
systémy (na viacerých miestach alebo v budovách), sú napojené na centrálny monitorovací systém pre spracovanie informácií na sieti , ktorý sleduje obrazy z rôznych miest a trás. Prístup môže byť realizovaný z ľubovoľnej autorizovanej pracovnej stanice. Každá kamera môže tiež monitorovať samostatne alebo súčasne s inými kamerami. Zaznamenané snímky sa automaticky ukladajú na kvalitné záložné systémy, ktoré sú kompatibilné s rôznymi komunikačnými a počítačovými systémami.Nové dátové centrum technológie UPS HotSync - Modulárne, redundantné a odolné voči chybám zaisťuje vysokú dostupnosť v dátovom centre.

Technológia Eaton Powerware UPS HotSync sa úspešne osvedčila v tisícoch inštalácií UPS po celom svete a nastavila nové štandardy pre spoľahlivosť napájania UPS.

UPS HotSync umožňuje konfiguráciu s niekoľkými
modulmi UPS paralelne, pritom nie je nutná žiadna komunikácia medzi modulmi. To znamená, že je možné v konvenčných paralelných konfiguráciách eliminovať na systémovej
úrovni tzv. Single point of failure "bod zlyhania" a tým maximalizovať dobu
prevádzkyschopnosti. Tým je zaručená spoľahlivosť vášho IT.

V prevádzkovom kapacitnom UPS HotSyncu môže byť zapojených až osem
UPS modulov . Príklad: Potreba zákazníka je celkom 800 kVA, tri 400 kVA
moduly budú poskytovať redundanciu n + 1, to znamená dva moduly pre
výkon a jeden zabezpečujúci redundanciu. EPS Datacenter Infrastucture
to integruje s príslušnými IT Rozvodné zariadenia, vrátane UPS IT dátového
centra sub-distribúcia a bypass UPS systémov so systémom UPS.

V HotSync redundantným režime je možné n + x paralelné pripojenie
v ktorom sú moduly UPS spoločne zodpovedné za dodávku energie spotrebičom. Ak jeden modul zlyhá, zostane  dodávka energie plne
zachovaná. Vnútorná diagnostická funkcia izoluje chybné UPS, pričom
dodávka energia pre pripojené spotrebiče je prevzatá redundantnými
jednotkami UPS. Potrebný počet modulov UPS je uvedený v dokumentácii
pre produkty UPS.

Firma EPS Datacenter Infrasructure samozrejme inštaluje a zabezpečuje údržbu systémov HotSync UPS.

 
Bezpečnosť je záležitosťou ZODPOVEDNOSTI - EPS vás v tom podporí!
UPS - systémy / kompletné riešenia pre serverovne 

DCIS riešenia pre infraštruktúru dátových centier / systémy UPS (Uninterruptible Power Supply)

Neprerušovaná a čistá dodávka energie do serverov a počítačových systémov je veľmi dôležitá pre vašu firmu, a preto tvorí jeden z hlavných predmetov podnikania EPS Datacener Infrastructure. Tieto UPS systémy sú navrhnuté a prispôsobené pre zväčšovanie energetickej náročnosti serverových miestností, takže v budúcnosti pro rozširovaní firmy zabezpečia  dostatok napájania vo vašom IT. V dnešnej dobe je redundantné UPS  napájanie vo veľkých dátových centrách už štandardom.

Takže pri dlhšom výpadku prúdu, nie je potrebné automatické vypnutie, do 15 sekúnd by mali naštartovať dieselové generátory a poskytnúť UPS systémom potrebné napájanie.

Ďalšou dôležitou výhodou DCPS Datacenter Power Solutions je IT kompletné riešenie napájania s distribúciou elektrickej energie (PDM Power Distribution Module), inštalovaným bypassom, komunikačným rozhraním a realizovateľné aj cez  "noc" v prípade potreby! Rozšírenie napájacích obvodov pre váše počítače je vďaka sofistikovanej konštrukcie distribúcie elektrickej energie, jednoduché a bezpečné aj počas prevádzky. Vylepšenia výkonu, upgrady batériových systémov sa môžu vykonávať kedykoľvek, najmä expandujúcej spoločnosti, pretože každý systém pre spracovanie dát expanduje s firmou.