napájanie


GREEN DATA CENTER IT a manažment kvality napájania od EPS s vysokokvalitnými analyzátormi napájacej siete.

Analyzátory rozvodnej siete pre serverovne od EPS Datacenter infrastructure s.r.o.

EPS Datacenter infrastructure používa vysoko kvalitné analyzátory, ktoré môžu uložiť a zaznamenávať všetky štyri napätia a všetky prúdy s nárazovými (spínacími) súčasne. Zvlášť vhodné sú analyzátory pre analýzu sietí v priemyselných závodoch,  dátových centrách a ich prostredí. Meranie a vyhodnocovanie nameraných dát sa vykonáva podľa najnovších smerníc a odporúčaní, alebo v súlade s normami EN.


Analýza napájania od EPS ponúka širokú škálu funkcií:

Meranie a zobrazenie priebehov pre štyri napätia a štyri prúdy v reálnom čase

RMS meranie všetkých napätí a prúdov každú pol periódu

Všetky akcie SC v signáloch

Meranie, výpočet, zobrazenie a záznam harmonických až do 50. rádu s fázovými pozíciami

Výpočet a analýza harmonického skreslenia (THD)

Prechodové merania zo vzorky (1/256 perióda)

Zobrazenie a prezentácia fázového diagramu

Komplexné meranie výkonu - celkom a na jednu fázu (W, VA, a var)

Komplexné meranie energie - celkom a na jednu fázu (Wh, VAh a varh)

Výpočet faktora K

Výpočet faktora odchýlky cos fí (dPF) a účinníka (PF)BEZPEČNOSŤ JE ZÁLEŽITOSŤOU ZODPOVEDNOSTI - EPS VÁS V TOM PODPORÍ!


EPS – IT Electric - UPS energia IT energia - IT rozvody energie modulárne rozšíriteľné, s UPS bypassom a kompletné elektroinštalácie.

Bezpečné a spoľahlivé elektrické systémy sú základom každého podnikania. Či už osvetlenie alebo výťahy, telefónne ústredne či serverové farmy, pracujú bezchybne iba pri pravidelnej kontrole.