PRODUKTY | Infraštruktúra   | IT Monitoring   | IT dohľad NTI

ENVIROMUX LXO Mini

Monitorvací systém ENVIROMUX LXO

ENVIROMUX LXO Mini    

Monitorovací systém ENVIROMUX LXO Mini

Špecifikácia produktu

• IT monitorovací systém ENVIROMUX LXO Mini
• protokoly HTTP, HTTPS, SNMP v1 a v2c a v3, SMTP, SSL, TCP / IP, UDP, DHCP, WAP 2.0
 IPv4 a IPv6
• Zabezpečenie: Filtrovanie IP adries a podpora LDAP
• Kompatibilný s akýmkoľvek softvérom na správu SNMP.
• Podpora skenera zabezpečenia siete
• Prevádzka a konfigurácia prostredníctvom web prístupu HTTP.
• podpora DHCP.
• Generuje SNMP pasce, e-mailové správy a SysLog správy.
• E-mailové správy je možné odoslať až na tri adresy aj cez externý poštový server (SMTP)
• rozmery Š x V x H (mm): 142 x 51 x 51
• prevádzkové podmienky
 Teplota: 0 ° C až 38 ° C (32 ° F až 100 ° F).
 Relatívna vlhkosť počas prevádzky a skladovania: 17 až 90% nekondenzujúcej relatívnej vlhkosti.
• Certifikáty: CE, UL, RoHS
• Napájanie: 110 alebo 220 V AC,  50-60 Hz cez sieťový adaptér (v cene)
  Je možné použiť voliteľný PWR-48V-5V1A DC-DC napájací menič

 

Popis produktu

IT monitorovací systém ENVIROMUX LXO Mini

Požitím monitorovacieho systému ENVIROMUX LXO Mini môžete sledovať kriticky dôležité podmienky okolitého prostredia, ako je teplota, vlhkosť či únik vody, ktoré môžu poškodiť sieťové komponenty v serverovni. Akonáhle systém deteguje prekročenú prahovú hodnotu, budete upozornení  prostredníctvom svetelného signálu, webovej stránky, e-mailu, trapu SNMP a SMS cez voliteľný USB modem. Taktiež je možné využiť reléový kontakt, aby sa napríklad automaticky zapol ventilátor alebo aby bol alarm odovzdaný do ďalších úrovní. Vďaka tomu máte najvyššiu úroveň bezpečnosti vašich systémov IT a môžete primerane reagovať na akékoľvek nezrovnalosti. Okrem toho systém ENVIROMUX LXO Mini obsahuje podporu IP videokamery, 5 digitálnych výstupov a jeden reléový vstup. Porty USB umožňujú zaznamenávanie aktivity.

Monitorovanie IT infraštruktúry

Systém sledovania ENVIROMUX je určený na použitie v dátových centrách, serverovniach, telekomunikačných centrách, zariadeniach POP, alebo iných bez obslužných oblastiach, ktoré vyžadujú nepretržitú kontrolu.