PRODUKTY | Infraštruktúra   | IT Monitoring   | IT dohľad NTI

ENVIROMUX 5DB

Monitorvací systém ENVIROMUX 5DB

ENVIROMUX 5DB    

Monitorovací systém ENVIROMUX 5DB

Špecifikácia produktu

• Monitorovanie infraštruktúry serverovne a dátových centier
• Protokoly: HTTP / HTTPS, SNMP V1 / V2c / V3, SMTP, TCP / IP, Syslog, SNTP, DHCP, SSHv2, SSLv3, LDAPv3, AES 256-bit, 3DES, RSA, , WAP 2.0
• Kompatibilný s akýmkoľvek softvérom na správu SNMP
• Prevádzka a konfigurácia prostredníctvom webovej stránky HTTP / HTTPS, sériového rozhrania Telnet, SSH alebo USB / RJ45.
• Generovanie SNMP pascí, e-mailových upozornení, syslogových správ a SMS upozornení (cez USB 3G modem).
• Všetky alarmy sa zaznamenávajú do súboru protokolu udalostí, ktorý je možné prezerať prostredníctvom webového rozhrania.
• E-mail je možné odoslať až na 17 príjemcov. Pre každý snímač je možné definovať samostatnú skupinu predmetov.
• SNMP pasce majú svoje vlastné jedinečné OID (identifikátory objektov) pre každý snímač.

 

Popis produktu

Monitorovanie prostredia serverového systému

Systém sledovania prostredia servera ENVIROMUX 5DB sleduje všetky dôležité environmentálne podmienky, ako je teplota, vlhkosť, prítomnosť tekutín, pohyb, vniknutie a šok. Akonáhle čidlo prekročí nastavenú prahovú hodnotu, budete upozornení prostredníctvom alarm LED svetelného signálu, webové stránky, e-mail,   SNMP a SMS cez voliteľný USB modem. Vďaka tomu máte vysokú úroveň bezpečnosti vašich IT systémov a môžete primerane reagovať na nezrovnalosti. Jednoducho ovládanie všetkých až 64 sieťových zariadení cez IP a integrovaný celkový prehľad umožňuje monitorovanie vašej serverovne jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Okrem toho systém ENVIROMUX 5DB dokáže monitorovať 5 externých konfigurovateľných snímačov, 5 digitálnych vstupných snímačov a jednu IP živú kameru. Integrovaná záložná batéria zabezpečuje vysokú dostupnosť pri výpadkoch napájania.

Monitorovanie IT infraštruktúry

Systém sledovania ENVIROMUX je určený na použitie v dátových centrách, serverovniach, telekomunikačných centrách, zariadeniach POP, alebo iných bez obslužných oblastiach, ktoré vyžadujú nepretržitú kontrolu