PRODUKTY | UPS SYSTEMS / UPS Modular

Green IT USV SYSTEME, USV ANLAGEN, MODULAR UPS

Online UPS Systems Eaton Power Supplies

EATON Server IT UPS
Záložné zdroje EATON 9130 so softvérom pre dohľad a správu serverov
> UPS Power Systems Eaton
> Eaton 5S

BORRI UPS Systems

BORRI
Záložné zdroje BORRI so software pre dohľad a správu
> Borri GIOTTO
> Borri GALILEO
> Borri LEONARDO
> Borri INGENIO

DataCenter Eaton MODULAR UPS

EATON Datacenter UPS
Výkonné napájanie od EPS Datacenter so záložnými systémami EATON 93PM a 93PS s kompletnou elektroinštaláciu dátových centier.
> Eaton Datacenter UPS 93PS 20
> Eaton Datacenter UPS 93PS 40

EPS Online modular UPS Systems Power Supplies

EPS Modular IT online UPS
Záložné zdroje EPS MODULAR UPS so software pre dohľad a správu serverov
> EPS UPS R90 20kVA
> EPS UPS R90 40kVA
> EPS UPS R90 60kVA