PRODUKTY | Záložné zdroje UPS   | EPS G90 systémy   | EPS Server IT online UPS G90

EPS UPS G90 1000VA

EPS UPS G90 1000VA

Online UPS EPS G90 1000VA Online UPS EPS G90 1000VA  
EPS IT UPS XPC G90-1000 / 8 1000VA / 900W, P/N: 15002241
8/18 min plné zaťaženie / polovičné zaťaženie. Záložný čas je možné rozšíriť do nekonečna, pretože každý modul má svoju vlastný integrovanú nabíjačku.

EPS IT UPS XPC G90-1000 / 31 1000VA / 900W, P/N: 15002242
31/75 min plné zaťaženie / polovičné zaťaženie, s externým EBP-G90/1000 batériovým modulom. Záložný čas je možné rozšíriť do nekonečna, pretože každý modul má svoju vlastný integrovanú nabíjačku.

EPS IT UPS XPC G90-1000 / 59 1000VA / 900W, P/N: 15002243
59/144 min plné zaťaženie / polovičné zaťaženie, s dvoma externými EBP-G90/1000 batériovými modulmi. Záložný čas je možné rozšíriť do nekonečna, pretože každý modul má svoju vlastný integrovanú nabíjačku.

EPS IT UPS XPC G90-1000 / 91 1000VA / 900W, P/N: 15002244
91/222 min plné zaťaženie / polovičné zaťaženie, s tromi externými EBP-G90/1000 batériovými modulmi Záložný čas je možné rozšíriť do nekonečna, pretože každý modul má svoju vlastný integrovanú nabíjačku.
dopyt ku EPS UPS G90 1000VA osobný dopyt


Záložný zdroj EPS XPC G90 1kVA v prevedení RACK/TOWER
poskytuje optimálnu kvalitu napájania. Záložný čas môže byť ľubovolne predľžený pomocou externých batériových modulov. Všetky batériové moduly EBP G90/1000 majü nainštalovanú samostanú nabíjačku akumulátorov. Dlhé výpadky spojené s krátkou dobou nabíjania nie sú takto pre záložné zdroje série EPS G90 žiaden problém.

EPS UPS G90 1kVA s integrovanými akumulátormi a voliteľnými externými batériovými modulmi rieši všetky problémy v napájacej sieti. Tieto záložné zdroje sú zvlášť vhodné pre citlivé IT a telekomunikačné zariadnia ktorým poskytujú čistý sínusový priebeh napätia bez akéhokoľvek rušenia.

Popis EPS IT UPS / XPC G90 1000VA/900W

SYSTÉM EPS XPC 1kVA G90 GREEN-IT UPS (VFI-SS-111 v súlade s normou EN 62040-3 s technológiou dvojitej konverzie) chráni pred výpadkami, stratou dát a prerušeniami procesov tým, že poskytuje čisté a nepretržité napájanie.

1kVA EPS XPC G 90 GREEN-IT UPS SYSTEM ponúka maximálny činný výkon podľa výstupného účinníka 0,9 (účinník) - teda viac energie na výstupe

LCD displej
je možne v závislosti od typu inštalácie RACK/TOWER možné pomocou tlačidla otočiť do požadovaného zobrazenia.

Hot swap
- batérie je možné vymeniť spredu počas prevádzky.

Fast battery recharge všetky typy UPS radu G90 nabijú batérie za menej ako 4 hodiny. Všetky samostatné rozširujúce batériové moduly majú vstavanú samostatnú nabíjačku ako štandard.

Široké možnosti komunikácie
RS232, USB a Web / SNMP sú štandardom v rade G90.

Pre radu G90 1kVA / 900W On Line s integrovanými akumulátormi je k dispozícií od EPS Datacenter ďaľšie voliteľné príslušenstvo:

- 19“ Rack- Mount Steckdosenleisten und Schukosteckdosenverteiler
- IEC zástčky a zásuvky 10A alebo 16A
- CEE Káblové riešenia – CEE spojky a CEE zástrčky
- UPS Bypassové prepínače
- ATS Automatické bypassové prepínače
- ePS ePowerSwitches – riediteľné IP zásuvky – Remote Power Management
- EPS modulárny rack monitoring systém VIZIOGUARD
- KVM klávesnica video myš prepínače – vzdialený server manažment
- NCS Serverové Racky a rozvádzače IT dátové káble Cat7. a Cat. 6a
- Snímače netesností, únikov vody, vlhkosti
- UPS software pre riadené vypínanie serverov

Pre UPS EPS G90 1kVA / 1000VA On Line so zabudovanými akumulátormi - GREEN-IT UPS SYSTEM - ponúka EPS Datacenter Infrastructure s.r.o nasledujúce služby:

EXPRESS SERVICE CHANGE pre EPS G90 / 1kVA