PRODUKTY | UPS SYSTEMS / UPS Modular   | BORRI   | Borri INGENIO

Borri INGENIO 3 fázové UPS systémy

Borri UPS INGENIO COMPACT 10-20kVA

BORRI INGENIO COMPACT
Flexibilný 3 fázový záložný zdroj 10-20kVA s možnosťou paralelnej
konfigurácie. Vysoká účinnosť a kompaktný pôdorys.

Borri INGENIO PLUS 30-160kVA

BORRI INGENIO PLUS
Flexibilný 3 fázový záložný zdroj 30-160kVA s možnosťou paralelnej
konfigurácie. Vysoká účinnosť a kompaktný pôdorys.