PRODUKTY | UPS SYSTEMS / UPS Modular   | BORRI UPS systémy   | Borri INGENIO UPS systémy

Borri INGENIO 3 fázové UPS systémy

UPS Borri INGENIO COMPACT 10-20kVA

UPS Borri INGENIO COMPACT
Flexibilný 3 fázový záložný zdroj 10-20kVA s možnosťou paralelnej
konfigurácie. Vysoká účinnosť a kompaktný pôdorys.

UPS Borri INGENIO PLUS 30-160kVA

UPS Borri INGENIO PLUS
Flexibilný 3 fázový záložný zdroj 30-160kVA s možnosťou paralelnej
konfigurácie. Vysoká účinnosť a kompaktný pôdorys.

UPS Borri INGENIO MAX 200-500kVA

UPS Borri INGENIO MAX 200-300kVA
Flexibilný 3 fázový záložný zdroj 200-300kVA s možnosťou paralelnej
konfigurácie. Vysoká účinnosť a kompaktný pôdorys.

UPS Borri INGENIO ECS 60-160 kVA

UPS Borri INGENIO ECS
Flexibilný 3 fázový záložný zdroj 60-160kVA určený pri kritické aplikácie. Vysoká účinnosť a kompaktný pôdorys.