PRODUKTY | UPS SYSTEMS / UPS Modular   | BORRI UPS systémy   | Borri LEONARDO UPS systémy

Borri LENARDO OnLine UPS systémy

Borri UPS Leonardo T 6-10kVA

BORRI LEONARDO T
Špecifikácia:
Prevedenie Tower
OnLine systém s dvojitou konverziou
Výkon 6 a 10 kVA
Možná paralelná konfigurácia maximalizuje dostupnosť
Rozšíriteľný záložný čas

Borri UPS Leonardo RT

BORRI LEONARDO RT
Špecifikácia:
Prevedenie Rack 2U*,4U a 3U*/Tower
OnLine systém s dvojitou konverziou
Výkon 6 a 10 kVA
Možná paralelná konfigurácia maximalizuje dostupnosť
Rozšíriteľný záložný čas
* bez vnútorných batérií