PRODUKTY | ATS Automatic Transfer Switch   | ATS Automatický prepínač

ATS3020RM IEC Lock

ATS3020RM ATS prepínač s displejom IEC Lock

ATS3020RM ATS prepínač s displejom IEC Lock ATS3020RM ATS prepínač s displejom IEC Lock  
ATS3020RM prepínač má tiež vstavané LAN rozhranie, ktoré ho umožňuje spravovať cez web a SNMP protokol. dopyt ku ATS3020RM IEC Lock osobný dopyt

ATS3020RM ATS prepínač s displejom IEC Lock  a teplotným čidlom

ATS3020RM Lock ponúka nasledujúce nové funkcie:

 
 • podsvietený LCD displej

Rôzne informácie a namerané hodnoty môžu byť zobrazené na displeji. Stlačení tlačidla na integrovanej klávesnici sa zobrazí nová stránka na LCD obrazovke ATS3020RM Lock.

Meria: prúd, napätie, fázový uhol, účinník, frekvenciu, činný, zdanlivý a jalový výkon

Ďalej sa zobrazuje merač energie a tiež obdobie počas ktorého bola meraná. Hodnoty sú ukladané každých 5 minút alebo každých 0,1 kWh v pamäti EEPROM a zostávajú v pamäti aj počas výpadku napájania.
 

 • Zobrazenie zdroja napätia

Zelená kontrolka na ATS3020RM Lock EPS ukazuje, ktorý zdroj napätia je aktívny (A alebo B).

 
  • Senzor port pre voliteľné tepelné čidlo
 
  • Medzi ďalšie vlastnosti patrí:
 

 - 2 merače energie, prvé počítadlo počíta trvale, druhé je nulovateľné

- Rýchla a jednoduchá inštalácia Plug and Play

- Jednoduchá konfigurácia cez webový prehliadač alebo priložený software

- Multiplatformný Management prostredníctvom webového prehliadača

- Podpora Syslog

- Podpora SNMP (SNMPv1, SNMPv2c) podpora e-mail

- Aktualizácia firmware cez Ethernet bez reštartu